Mình rất sẵn lòng nếu bạn cần liên hệ với mình (vì công việc, hỏi thêm về các kinh nghiệm du lịch...).

👨🏻 Personal FB: https://www.facebook.com/hiep.tran.626

📩 Email: hieptr626@gmail.com

Mình cũng rất vui nếu bạn chia sẻ những kinh nghiệm du lịch hay ho của bản thân, và mình sẵn sàng đăng lại bài viết của bạn lên trang HiepTran.Net 👏!