Lúc đầu mình định chia sẻ những thông tin, Kinh nghiệm du lịch Bohol Philippines