Hi ✌️,

Mình là Hiệp Trần.

Ước mơ của mình là được gặp gỡ thật nhiều người, và được đặt chân đến thật nhiều nơi!

👨🏻‍🏫 A full-time teacher

Công việc hằng ngày của mình là giáo viên tiếng Anh, để mình được gặp gỡ rất nhiều bạn bè, là những học sinh của mình.

✍️ A part-time blogger

Mình sắp xếp một khoảng thời gian nhất định để viết lách, chia sẻ những kinh nghiệm du lịch của mình, để mình lại có động lực đặt chân đến những vùng đất mới


Nếu bạn đọc được những dòng này, chắc là mình cũng có duyên đấy! Nếu bạn cần liên hệ với mình vì công việc, vì muốn chia sẻ những kinh nghiệm du lịch, hoặc đơn giản là để kết bạn, mình rất sẵn lòng.

👨🏻 Personal FB: https://www.facebook.com/hiep.tran.626

📩 Email: hieptr626@gmail.com